Liturgické oznamy

Duch Svätý

Po VH 18.30 Ro 17.45 Ad. 16.30 (L)
Ut Ro 18.30
St VH 17.45 Ro 18.30 Sv. Ríta z Cascie, rehoľnica
Št Ohradzany 18.00 1.výr. Mons A. Tkáč Najvyš. večn. kňaza
Pi VH 18.30
So Ro 15.00 Sobášny obrad
Ne VH 10.30 Ro 9.15 Ad 8.00 (L) Najsvätejšia Trojica sláv.

V nedeľu vo farskom kostole pristúpilo prvý krát k prijatiu Sv. Oltárnej z VH:
Samuel Pužo, Leo Krajňák, Peter Karnaj, Oliver Labanc; Ro Martin Nemčík.

Zbierka na masmédia činila vo VH 70 €, Ro 65 €. P. B. Z!

V týždni nám doviezli materiál na nový plot v hodnote 1 300 € a v piatok
zmontovali starý plot.

Prosím ženy, aby dva krát natreli plot pre kostolom od Salamuna desať polí,
rovnakou farbou ako terajší plot.

Prosím chlapov, aby sa zišli po omši zišli za sakristiou a rozhodli akou formou
opraviť rozpadajúci sa plot 34 m dlhý, zo západnej strany kostola. Pôvodný betón je
s hlinou, preto sa kruší strede. A zároveň prosím o brigádu od pondelka, aby sme ho
opravili alebo postavili nový betónový základ.

V utorok bolo riadne zasadnutie FER v Adidovciach, so všetkými členmi
a farárom vdp. Ivanom Barnom a naším farárom.

Knihy o kňazovi vdp. Štefanovi Koromházovi sa vypredali v Ad 9, VH 17 a Ro 24.
V Rovnom objednali ešte 20 kníh.

V nedeľu je vo farnosti Udavské odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Druhé katolícke rádio MÁRIA vysiela na frekvencii FM 104,40 KHz, a posiela
program na máj a jún s obrázkom budúceho bl. Jána Havlíka, CM.

Vo štvrtok sme rozniesli program púte do Krakova do troch farností
v Humennom a do Udavského kde sa môžu hlásiť na púť do 26. mája. Podľa počtu
nahlásených pútnikov sa definitívne rozhodne o uskutočnení púte.