Liturgické oznamy

16.nedeľa

Po Ad 16.30 (L)
Ut VH 19.00 Sv. Brigita, patrónka Európy
St Ro 19.00 Ad 18.15 Sv. Šarbel Machlúf, kňaz
Št VH 19.00 Sv. Jakub, apoštol, sviatok
Pi Ro 19.00 Sv. Joachim a Anna, rodičia P. Márie
Ne VH 10.30 Ro 9.15 Ad 8.00 17. nedeľa cez rok

Dnes po sv. omšiach požehnáme motorky, motorové vozidla, bicykle,
kolobežky
25. júla z príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna vodičov.

O dva roky plánujeme prípravu na sviatosť birmovania v našej farnosti, preto
nežiadajte krstné listy, aby na budúci rok naši farníci prijali sviatosť birmovania
v cudzej farnosti, v Udavskom, lebo každý farník má podľa Kódexu kánonického
práva prijímať sviatosti vo vlastnej farnosti. To platí aj o prvom svätom prijímaní.
Nám tu potom nikto nezostane, lebo chcú prijať sviatostí čím skôr, aby mali pokoj.
Každý farník má svojho farára a svoje farské spoločenstvo, ktoré má svojim
kresťanským životom budovať. To platí aj o účasti na bohoslužbách v nedeľu v inej
farnosti, ak len výnimočne.

Pápežské misijné diela na Slovensku organizujú benefičný koncert na
podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27.júla 2024 o 18:00 v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov.
Na koncerte vystúpi hudobná skupina Kandráčovci.

Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý pápež
František ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu a ktorý sa bude sláviť už po štvrtýkrát,
s tohtoročnou témou „Neopusť ma v starobe“. Úplne odpustky udeľujú seniorom, aj
veriacim, ktorí 28. júla „venujú adekvátny čas návšteve starších bratov a sestier v
núdzi alebo v ťažkostiach (ako sú chorí, osamelí, hendikepovaní ľudia a pod.)“.

V sobotu prisľúbil rektor Pastoračného centra bl. Anky Kolesárovej vdp.
Pavol Hudák
účasť na misijnom výjazde do našej farnosti v nedeľu 17. novembra.