Liturgické oznamy

DátumLiturgické slávenieVyšný HrušovRovnéAdidovce
27.3Pondelok18:00
28.3Utorok18:00 (spoveď 17:30)
29.3Streda17:3016:30
30.3Štvrtok17:1518:00
31.3Piatok15:00
1.4Sobota
2.4Nedeľa (Palmová nedeľa)9:1510:307:30 (L)

Spoločná spoveď pred veľkonočnými sviatkami v Adidovciach bude v utorok od 17.30 do 18.00. V Rovnom v stredu od 16.00 do 17.00 a vo VH od 17.00 do 18.00 hod.

Chorých a starých budem spovedať vo veľkom týždni v utorok 3. apríla, lebo prvý piatok je na Veľký piatok.

Dobrovoľná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorá je dnes vyhlásená KBS, je určená na pomoc naším bratom v Iraku, Sýrii a Libanone.

V piatok bolo posledné stretnutie birmovancov v Rovnom. Následne majú sa zúčastniť veľkonočných obradov vo farskom kostole, kde sa každý piatok budeme stretávať na omši a katechézach. Majú si zvoliť birmovné meno a vybrať birmovného rodiča. Vhodný je aj krstný rodič. Po Veľkej noci bude aj organizačné stretnutie s rodičmi.

Rádio Mária ponúka dvojmesačník na marec – apríl 2023. V elektronickej podobe je dostupný na web stránke https:www.radiomaria.sk/archivold/dvoajmesacnik/.

Piatou pôstnou nedeľou začína Tempus passionis, Doba umučenia Pána, kedy sa čítajú texty o umučení Pána. Zvyk zahaľovať kríže symbolizuje, že Ježiša židia už skôr chceli ukrižovať, ale on odišiel spomedzi nich, zmizol, ako by sa skryl, lebo neprišla jeho hodina.

Na Palmovú nedeľu budú Pašie o umučení Pána v kostoloch.

Na Palmovú nedeľu si donesme bahniatka, ktoré požehnáme a ktorými pozdravíme Kráľa sediaceho na oslici Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.