Liturgické oznamy

2.pôstna

Po Ro spoveď 16.00, sv. omša 17.00
Ut Ad spoveď 16.00, sv. omša 16.30
St Ro 16.30
Št VH spoveď 16.00, sv. omša 17.00
Pi VH 16.30 Ro 17.15 Ad 15.30 Krížová cesta
So Ad 11.00 zádušná (L)
Ne VH 9.15 Ro 10.30 Ad 8.00 (L)

Jarná zbierka na charitu na prvú pôstnu nedeľu činila v Ro 120 €, VH 75 €, Ad
67,50 €.
P.B.Z!

Ďakujeme Petrovi Polákovi za výrobu a montáž nástenky pri vstupnej bráne
kostola, kde sa zverejnia farské oznamy a Jozefovi Mantičovi za pomoc pri montáži.

V piatok zomrel Miroslav Malar z Vyšného Hrušova vo veku 74 rokov.
Pohrebné obrady začnú o 14.00 hod. v pondelok.

Stretnutie s deťmi bude vo štvrtok o 17.30 na farskom úrade.

Počas omše po spovedaní vyslúžime sviatosť pomazania chorých pre tých,
ktorých staroba alebo ohrozuje život.

Chorých na prvý piatok o 9.00 hod. VH a 9.30 Ro, a im vyslúžime sviatosť
pomazania chorých
.

V piatok a v nedeľu počas pôstu budú pol hodiny pred sv. omšami pobožnosti
krížovej cesty
nášho Pána Ježiša Krista.

Uplynuli dva roky od vojenského konfliktu a Ukrajinci potrebujú našu pomoc.
Plagáty sa nachádzajú vzadu pri východe z kostola. Predovšetkým sa modlíme a
postíme, aby vojnový konflikt skoro skočil.