Liturgické oznamy

11.nedeľa

Pia VH spoveď 17.30, sv. omša 18.15 Ro 19.00
So Ohradzany 10.30 Ro 15.30 sobáš s omšou
Ne VH 10.30 Odpustová slávnosť Ad 9.15

V nedeľu 9. júna štyri farníčky z VH zorganizovali zbierku na nové oplotenie
kostola. Výnos zbierky činil 1 750 €. Ružencové bratstvo darovalo 100 €. P.B.Z!

Počas neprítomnosti počas púte 15.-17. júna, a kňazského stretnutia v Blave –
30 rokov od kňazskej vysviacky 18. – 20. júna farára zastupuje vdp. Vincent Dráb,
farár v Udavskom.

Piatok 14. júna 2024 – 10:00 hod. Diakonská vysviacka, Katedrála sv.
Alžbety, Košice. Sobota 15. júna 2024 – 10:00 hod. Kňazská vysviacka, Katedrála
sv. Alžbety, Košice. Modlime sa za nových robotníkov vo vinice Pánovej. Vysviacka: 15 júna 2024 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00. Matej Fečo 26 rokov,
Primície: 22. júna o 10.00 v Kostole Mena Panny Márie v Stuľanoch. Jaroslav
Grocký
34 rokov. Primície: 16. júna 2024 o 10.30 v Kostole Krista Kráľa v Prešove-
Sekčove. Valentín Harničár 26 rokov. Primície: 22. júna o 10.00 v Kostole Krista
Kráľa v Malom Šariši. Šimon Mesarč 26 rokov. Primície: 16. júna 2024 o 10.30 v
Kostole Všetkých svätých vo Veľkej Lodine. Vojtech Turko 28 rokov  Primície: 16.
júna 2024 o 10.00 v Kostole sv. Michala, archanjela, v Lastovciach.

Pred odpustovou slávnosťou budeme vo farskom kostole v piatok spovedať
od 17.30 do 18.15 hod
.

V nedeľu 23. júna budeme sláviť odpustovú slávnosť sv. Petra a Pavla,
apoštolov
vo farskom kostole Vyšný Hrušov a patrónov farnosti. Kazateľom
a celebrantom bude páter ThLic. Jaroslav Cár, OFMConv., člen Rehole menších
bratov konventuálov, rodák z Ohradzian a slúžiaci v Bratislave, časť Karlova Nová
Ves. Srdečne pozývame aj farníkov z filiálnych obcí.