Dokumenty

ŽIADOSTI PRE OBEC

OZNAM

Všeobecné záväzné nariadenie – návrh

Zápisnica VOĽBY do NR SR 2023

Pozvánka č.8

Výrub drevín

Dohoda o ukončení zmluvy 1/2012

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

V. Hrušov 19.10.2023 výrub

Výrub drevín

VZN 1/2023 dane a poplatky – návrh

Uznesenie – návrh

Výrub drevín

Určenie príslušnej obce

Pozvánka č. 9

VZN č.1/2023

Uznesenie

Pozvánka č.10