Dokumenty

ŽIADOSTI PRE OBEC

OZNAM

Všeobecné záväzné nariadenie – návrh

V. Hrušov 19.10.2023 výrub

Výrub drevín

VZN 1/2023 dane a poplatky – návrh

Uznesenie – návrh

Výrub drevín

Určenie príslušnej obce

VZN č.1/2023

Uznesenie